DIKI KITAB PDF

dep soridi u mendin, – men sanga “heqiqet yazmiliri”diki sözlerni ëlip keldim. Men qaytip bërip, Përsiye padishahliqigha hökümranliq qilidighan perishte bilen . For example, kitablirimizdiki (in our books) can be anno‐tated as following: kitab + N^DB + lAr^DB + imiz^DB + Diki 4 Annotation Schema Dependency. dəp soridi u məndin, – mən sanga “ⱨəⱪiⱪət yazmiliri”diki sɵzlərni elip kəldim. Mən ⱪaytip berip, Persiyə padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə bilən.

Author: Kegami Moogusho
Country: Indonesia
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 24 July 2013
Pages: 354
PDF File Size: 20.21 Mb
ePub File Size: 12.47 Mb
ISBN: 802-2-54943-867-4
Downloads: 73781
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztill

Bular aldinqisidek qudretlik bolmaydu. I igimiz, nalimizni anglap, birer tedbir qollanghin.

Daniyal | Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti

U tekebburlarning heywisini sundurushqa qadirdur. Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti. Liwiyilikler we Kushlarni boysunduridu. Put-qolliri parqiraq tuchtek walildaytti.

WordPress Theme by Simple Themes. Shunga u text we ulughluqtin mehrum qilindi. Yawayi haywanlar uning astida sayidaydiken, uning shaxlirida asmandiki qushlar changga tiziptu. U danishmenlerge danaliq, aqillargha bilim ata qilidu.

  DIMENSIONNEMENT MUR DE SOUTENEMENT PDF

Yaponiye axbaratlirining ürümchidiki etigenlik bazar hujumi heqqidiki inkasliri

Ular heykelning aldida turdi. Biraq uning ghelibisi uzungha barmaydu. Jenub padishahimu qudretlik qoshuni bilen jengge atlinidu. U hetta eng qudretlik padishah bolghan Xudaghimu qarshi chiqidu.

Uning text warisi bolush hoquqi bolmisimu, emma u bashqilarning teyyarliqsiz turghan peytidin paydilinip, hiyligerlik qilip, padishahliqni tartiwalidu. Biz gunah qilduq we xatalashtuq. Muqeddes Kitab Torda Oqung Chushurung. Uningda muqeddes ilahlarning rohi bar iken. U ezeldin mewjut bolghuchining huzurigha bashlap kirildi. Jenub qoshuni qarshiliq qilalmaydu. U ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen bu qedehlerde sharab ichishmekchi bolushti.

Hetta ularning eng xil leshkerlirimu qarshiliq qilishqa ajizliq qilidu. Daniyal saq-salamet uwidin chiqti. U ilgiriki bashqa padishahlargha oxshimaydu.

Shuning bilen qochqar uninggha qarshiliq qilalmidi. Shuning bilen shirlar manga ziyankeshlik qilalmidi. U xumdanni adettiki chaghlardin yette hesse artuq qizitishqa perman qildi. Chirayi tatirip, putliri halsizlinip, tizliri titreshke bashlidi. Shu chaghda turqi ademge oxshaydighan birsi aldimda peyda boldi. Men qorqup, yerge bash qoydum. U Daniyalni shirlardin qutquzdi.

Awazi bir top ademning awazidek jarangliq idi. Shundaq qilsiliri belkim kitzb ronaq tapidila. Uning tutqan yoli, qilghan ishlirining barliqi heqtur.

  6ES7 326-1RF00-0AB0 PDF

U intayin qorqunchluq idi. Biraq u axiri weyran bolidu, emma insanning qoli bilen bolmaydu. Hetta ularning tonida otning is puriqimu yoq idi. Ular sheytanning kiitab qilidu. Bash Bet Biz Kim? Asmandiki qushlar uning shaxlirigha changga tizatti. Bu silerge jakarlanghan permandur: U shimal padishahigha hujum qilip, uning zor qoshunini esirge alidu.

Padishah ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen sharab ichishti. U manga bularning menisini dep berdi. Ershtiki samawi qoshun we muqeddes ibadetxana qachanghiche depsende bolar? Yawayi haywanlar uning astida sayidaytti. Her xil janiwarlar uningdin ozuqlinatti. U qudretliklernimu, Xudaning teqwadarlirinimu weyran qilidu. Uning jesiti weyran qilinip, yalqunlawatqan otqa tashlandi. Textige ewladliri warisliq qilalmaydu.